WYCENA NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy wycenę nieruchomości lokalowych o przeznaczeniu mieszkalnym, lokali komercyjnych oraz apartamentów łącznie z miejscami parkingowymi dla potrzeb uzyskania kredytu hipotecznego.

Gwarantujemy profesjonalną, merytoryczną oraz rzetelną wycenę nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi o standardowych parametrach jak i wycenę nieruchomości o podwyższonym standardzie o charakterze rezydencji. Wyceniamy nieruchomości dla potrzeb sfinansowania nakładów w formie budowy lub remontu gdzie zabezpieczenie wierzytelności jest także w formie kredytu hipotecznego